Особености при асфалтиране на тротоари

Особености при асфалтиране на тротоари

Технологията на асфалтиране на пешеходни тротоари и пътеки се определя от метеорологичните условия и проектни изчисления на интензивността на използване на пътната настилка.

Процесът на полагане на асфалт започва с проектоплан за района, демаркация на територията, поставяне на бордюра и отводняване. След това се изгражда фундаментът, върху която се нанася основата, изработена от трошен камък от различни фракции. Натрошен камък от по-голяма фракция се поставя в долния слой, за да се получи дренаж. Вибрационни плочи и вибриращи трамбовки се използват за трамбоване на базовите слоеве. Процесът на асфалтиране се осъществява само след монтирането на бордюри, шахти, люкове, както и ремонт на каналите за дренаж. Дебелината на асфалтовата настилка зависи от интензивността на използване и варира в рамките на 4 - 20 сантиметра, което определя цената на тези работи. Асфалтът се нанася върху уплътнен чакъл с помощта на специални превозни средства или ръчно и се нанася с асфалтополагаща машина.

За да постигнете необходимото качество и най-добрата цена се свържете с нас и ще получите безплатен оглед и ценова оферта!