Асфалтиране на големи площи

Асфалтиране на големи площи

Най-добри цени за асфалтиране на големи площи в София и областта.


Разполагаме със значителен опит в изпълнение на проекти по асфалтиране на големи площи – паркинги, товарни платформи, промишлени пространства, улици и други.

За разлика от асфалтирането на малки площи, услугата полагане на асфалт на големи площи изисква използването на специализирана техника, която позволява полагането на равномерна настилка. За качественото изпълнение на услугата по асфалтиране на големи площи от ключово значение е предварителната подготовка на терена. Това в значителна степен гарантира дълготрайност на покривката. 

Технологично е възможно да се полага асфалт върху стара асфалтова настилка. Но при тази хипотеза е от ключово значение старата асфалтова настилка да се фрезова, както и да се запълнят по големите дупки. Това ще позволи да се постигне здрава и стабилна основа, върху която да се положи новия асфалтов слай.

Имаме значителен опит и в полагането на асфалт върху почвен слой. Тогава извършваме редица дейности по подготовка на терена - насипване на качествени инертни материали, трамбоване и валиране до постигането на технологично правилна основа.

Без значение от вида на настилката, ние Ви гарантираме качествено изпълнение на услугата по полагане на асфалт на възможно най-добрата цена за София и региона.

Услуги за асфалтиране