Машинно полагане на асфалт

Машинно полагане на асфалт

При машинното полагане на асфалт, се използва механизирана техника, която полага равномерно слоя асфалт на голяма площ. По този начин се постига равномерна и напъно хоризонтална асфалтова настилка, което предотвратява образуването на различни нива и способства за правилното отичане на дъждовни води.

Машините за полагане на асфалт, с които работим имат високата производителност, отличното качество и надеждност.

Машинно полагане на асфалт се прилага на големи терени, като паркинги, дворове, широки алеи, улици и други позволяващи да се реализира обхвата на машината.

Подготовката на терена при машинното полагане на асфалт е важна за да се постигне равномерна и здрава настилка, затова опитът на екипа ни е много важен в подготвителния процес.

Услуги за асфалтиране