Подготовка за асфалтиране

Подготовка за асфалтиране

Дейностите по подготовка за полагане на асфалт е от ключово значение, независимо дали асфалтирате малки или големи площи, дали асфалтирате улици, паркинги, алеи или тротоари.

Тя осигурява правилно, равномерно и здраво полагане на асфалта, на какъвто и да е терен.

Видове подготовка за асфалтиране

  • фрезоване на стар изпъкнал асфалт,
  • запълване на отворени дупки в стар асфалт,
  • полагане и трамбоване на фракции за подравняване на терена
  • оформяне на отводнителни шахти и решетки,
  • оформяне на асфалтирания терен, посредством бордюри или други бетонни елементи.

Ние имаме значителен опит и редица реализирани проекти , поради което може да ни се доверите, за да изпълним качествено и в указаните срокове съответните дейности.

Услуги за асфалтиране